Edició, disseny i maquetació

Edició, disseny i maquetació

Edició, disseny i maquetació

El tractament de textos és la creació, modificació, correcció i edició de documents mitjançant un processador de text. També pot fer referència a tècniques avançades de taquigrafia, usades algunes vegades en contextos especials amb màquines d'escriure modificades especialment.

AADIMATIQ ofereix un servei de disseny d’edició i reedició per agilitzar i donar solució en el procés de treball corporatiu.

Contacte Tornar