Correcció i redacció de continguts

Correcció i redacció de continguts

Correcció i redacció de continguts

Correcció de continguts

Hi ha diferents tipus de correccions:

Correcció microtextual

 • Correcció ortotipogràfica: es tracta d’eradicar errors ortogràfics, gramaticals i de maquetació.
 • Correcció d’estil: es tracta de millorar l’expressió, l’estructura i la coherència del text, mantenint un registre, una intenció i una precisió comunicativa.

Correcció macrotextual

 • Estructura del text
 • Distribució dels paràgrafs
 • Cohesió dels textos
 • Jerarquització de la informació

Redacció de continguts

Una redacció o escriptura adient emet el millor pensament i sentit per a l’excel·lència.

En l’era 3.0 és molt important, com en altres àmbits, mantenir un sentit, un to i una coherència en els textos, i per això integrem les xarxes socials i els blogs als nostres productes. Per això hem creat AADIMATIQ XSB, on oferim serveis de generació de continguts per a:

 • Blogs
 • Webs
 • RRSS
 • Aplicacions
 • Cursos
Contacte Tornar