Les traduccions jurades, un món per descobrir

En l'actualitat, les traduccions jurades són un dels tipus de traducció més sol·licitat tant per usuaris particulars com per empreses, i són també un concepte per descobrir per molta gent i moltes empreses.

En primer lloc, cal distingir entre traducció jurídica i traducció jurada ja que es tracta de serveis que divergeixen substancialment. Les traduccions jurídiques, per temàtica, guarden relació directa amb tota la documentació vinculada a l'àmbit del dret i les pot realitzar qualsevol traductor especialitzat en aquest camp. En canvi, les traduccions jurades són responsabilitat exclusiva dels traductors jurats, que són aquells que han superat una prova i estan homologats pels òrgans competents en cada país. A AADIMATIQ, ens ocupem de gestionar la traducció jurada per assegurar la validesa legal del document que es presenta a les diferents entitats mundials.

El fet distintiu de les traduccions jurades és que fan referència a documents oficials, que poden anar des d'un títol universitari fins a acords comercials de grans multinacionals, passant per documentació judicial, mercantil i notarial, declaracions, patents i marques, legalització de contractes, etc. A més, aquest tipus de traduccions sempre han de presentar-se en paper, ja que és necessari el segell del traductor jurat que acredita la veracitat i la correspondència de la traducció amb el document original.

En el cas de les empreses, aquest tipus de traduccions no són únicament un requisit imprescindible en molts tràmits legals i administratius, sinó que a més obren moltes portes i són de vital importància per a la internacionalització de l'empresa. De fet, els acords comercials o de col·laboració amb empreses estrangeres són alguns dels textos que es tradueixen amb més freqüència i que requereixen aquesta validesa legal. Aquesta mena de traduccions també són necessàries quan una empresa decideix establir-se en un altre país, ja que cal presentar la documentació legal de la societat.

També és molt important la figura de l'intèrpret jurat que, en el cas d’AADIMATIQ, té una dilatada experiència. Aquests professionals s'encarreguen dels serveis d'interpretació davant tribunals de justícia i poden oferir un suport molt valuós a empreses en l'àmbit internacional.

Així doncs, les traduccions jurades són una eina indispensable que ajudaran a consolidar la vostra empresa tant a nivell local com internacional.