La traducció especialitzada

Actualment, no resulta estrany veure un anunci d'una marca japonesa en espanyol, llegir que una empresa barcelonina ha firmat un conveni amb una empresa xinesa, disposar d'un manual d'un electrodomèstic en vuit idiomes o anar a veure una obra de teatre d'un dramaturg alemany. I tot això és possible gràcies al procés de la traducció especialitzada.

La traducció especialitzada és aquella realitzada per traductors experts en l'àrea i sector que tradueixen. Aquests coneixements van més enllà de nocions bàsiques o de caràcter divulgatiu, en referir-nos a sectors en què es fa servir una terminologia i un llenguatge específics que els fa distintius, fins i tot corporatius.

La traducció especialitzada es pot dividir en quatre eixos principals, segons les seves modalitats:

- En primer lloc, tenim la traducció divulgativa-publicitària. El desenvolupament del treball requereix evocar un sentiment o una emoció en nosaltres, de vegades a través d'un joc de paraules o una referència cultural. Per això cal precisió i coneixement de la llengua i la cultura meta, per transmetre el missatge de manera localitzada i exacta, a més d'estar a l'avantguarda del màrqueting i la comunicació.

- Un altre exemple de traducció especialitzada és la traducció juridicoeconòmica. Els contractes, els convenis, les resolucions i informes financers s'engloben en aquesta modalitat. Les empreses internacionals necessiten aquest tipus de traduccions sovint per a les seves filials a altres països o per fluir amb altres empreses. El traductor d'aquesta modalitat ha de tenir sempre un domini del llenguatge legal i financer.

- En aquesta llista també trobem la traducció cientificotècnica. Sigui quin sigui el sector per al qual es tradueixi, aquesta modalitat requereix la màxima precisió amb una base molt sòlida de coneixements. Gràcies a aquesta modalitat de traducció, les empreses de qualsevol sector científic, tècnic o industrial poden fluir amb altres similars per col·laborar i créixer en importació/ exportació de productes i serveis a països d'arreu del planeta.

- Un exemple més de traducció especialitzada és la traducció humanisticoliterària. Solem llegir traduccions d'aquesta modalitat a totes hores: quan llegim un llibre d'un autor estranger, en llegir un article del New York Times (p. ex.) en espanyol o fins i tot llegint una ressenya d'una obra d'art. I perquè sigui tan comú no significa que el seu grau d'exigència sigui menor.

A AADIMATIQ disposem d’un equip de traductors que cobreixen tots els camps de la traducció especialitzada en un gran nombre de combinacions lingüístiques, experts que poden garantir una traducció rigorosa, precisa i òptima.