La traducció assistida i els seus avantatges

Una de les eines de traducció més beneficioses per als clients que sol·liciten el servei de traducció és la traducció assistida, encara que no tots coneixen els seus avantatges i tot el que pot arribar a oferir.

En primer lloc, és important no associar-la amb la traducció automàtica, perquè poc tenen a veure una amb l'altra. La traducció automàtica ofereix una traducció immediata, sense intervenció d'un traductor i, per norma general, d'una qualitat ínfima. En canvi, en la traducció assistida, el traductor hi té un paper principal. Treballa amb programaris específics concebuts com a suport del procés de traducció. Entre els avantatges que ofereixen aquests programes, la principal és que integren una base de dades (memòria de traducció) que emmagatzema els textos traduïts i reconeix la repetició de fragments exactament iguals o molt semblants tant en el text que s'està traduint com en futurs textos. Això no només facilita la tasca del traductor sinó que comporta tres avantatges molt notables per al client. En primer lloc, pot reduir els temps de traducció i permetre'ns disposar del producte final molt abans. D'aquesta manera apreciarem no només una disminució del termini de traducció sinó també una reducció dels costos, ja que el text repetit es valorarà com a tal. Però el benefici més important és que influirà de manera directa en la qualitat del text final, ja que l'ús d'aquestes eines permet la creació d'un estil propi que es manté en totes les nostres traduccions, i fa únics el nostre llenguatge i la nostra marca.

A més de treballar amb els programes més moderns i complets de traducció assistida, a AADIMATIQ, gràcies a la nostra oficina virtual, els nostres clients tenen la possibilitat de seguir l'estat de les comandes sol·licitades mitjançant l'oficina en qualsevol moment. Més enllà de la traçabilitat que això ofereix, poden consultar l'historial de tots els projectes realitzats i trobar totes les traduccions a la biblioteca de comandes.

Per tant, l'ús de les més noves tecnologies de traducció, juntament amb les facilitats que oferim als nostres clients, ens ajuda a optimitzar el nostre producte, sempre amb la mirada posada en l'excel·lència.