Som el que publiquem

La via lliure de l'escriptura en línia

En l'era digital, tothom que disposa d'un ordinador o d'un dispositiu mòbil, es llança a escriure. I això és, sens dubte, molt positiu. Tot i així, atès que la creació de contingut s'està massificant i diversificant, pot ser que el que escrivim en una plataforma acabi publicat en una altra i no precisament per voluntat pròpia.

Una empresa és una institució que cal que es presenti de forma professional, amb una comunicació precisa i coherent, ja sigui via online o offline. De vegades, algunes empreses deixen en mans dels famosos influencers el llançament dels seus productes, sense tenir en compte si el seu estil i interessos coincideixen amb els de les empreses.

Les empreses volen adaptar-se al flux de la modernitat i aposten per allò que a altres els està donant bons resultats. Però la pregunta és: seguirà vigent aquesta dinàmica d'aquí a cinc o deu anys o provocarà una reacció similar a la que experimentem en veure anuncis de principis de segle?

 

El valor del contingut

Avui dia, és molt important mantenir el mateix to, coherència i sentit en els textos que publiquem a Internet, ja sigui a la web, les xarxes socials, blocs... D'aquesta manera, aconseguim crear una marca que ens identifica i amb la qual l’usuari se sent vinculat.

El domini de l'escriptura és de vital importància si volem oferir una impressió professional. Per això, la revisió del contingut és crucial, perquè ajudarà a cohesionar els coneixements que vulguem transmetre i farà possible una lectura fluïda i agradable. En l'àmbit de l'empresa, un contingut ben redactat i estructurat permetrà posicionar el nostre producte en primera línia.

Durant el procés de redacció de continguts, la fase de correcció exerceix un paper de vital importància, ja que aporta precisió i rigor a l'etapa inicial de generació de contingut.

I quan parlem de correcció, no ens referim només a publicar textos impecables des del punt de vista ortogràfic, gramatical i de puntuació, que ja requereixen una revisió exhaustiva a nivell microtextual. També al·ludim a la correcció d'estil, més enfocada a la millora de l'expressió, l'adequació lèxica, la coherència del text... factors, tots ells, que pretenen aconseguir una intenció i precisió comunicatives. A més de la correcció ortotipogràfica i d'estil, hi ha una tercera fase més global, la correcció macrotextual. Durant aquest procés, s'analitza i millora el text perquè tot flueixi, des de l'estructura del text fins a la jerarquització de la informació, passant per la distribució dels paràgrafs i la cohesió dels textos.

El que els altres infereixen de nosaltres és el que escrivim o, més ben dit, el que publiquem. Per tant, deixar la redacció i correcció dels continguts de la vostra empresa en mans de professionals de l'escriptura és la millor opció. El resultat final repercutirà positivament en la imatge de la vostra empresa i incrementarà les vendes.