La importància d'un intèrpret professional en les negociacions de les companyies

En el món dels negocis, hi ha situacions en què contractar un intèrpret presencial és imprescindible.

L'elecció del tipus de professional dependrà del context i les característiques en què tingui lloc la situació comunicativa.

Situacions més que habituals en el món dels negocis

1- L'empresa organitza un esdeveniment internacional en el qual es reuneixen participants de diversos països. Els intèrprets simultanis garantiran que l'esdeveniment, congrés, reunió o qualsevol altre esdeveniment sigui un èxit. La seva tasca serà la de facilitar la comunicació i aconseguir que les relacions flueixin.

2- Es requereix la realització de cursos formatius d'empleats impartits per docents d'un altre país. Un cop més, la figura de l'intèrpret simultani serà de vital importància. 

3- La setmana vinent hem de visitar plantes de producció de delegacions internacionalsEl nostre millor aliat serà un intèrpret d'enllaç.

4- Quan assistim a fires i exposicions, volem establir relacions amb possibles empreses col·laboradores i augmentar les nostres vendesL'ajuda d'un intèrpret de fira eliminarà les barreres lingüístiques amb els empresaris i clients de diferents països. 

5- Assemblees, visites guiades, reunions amb socis d'altres països; en totes aquestes situacions comunicatives, les negociacions poden arribar a ser llargues i complexes. En aquests casos, quan els participants d'una reunió no parlen el mateix idioma, res millor que el servei professional d'un intèrpret d'enllaç o consecutiu que ens ajudi a argumentar amb claredat i contribueixi al fet que la reunió transcorri de forma fluïda.

 

Peculiaritats i professionalitat dels intèrprets

En totes i cadascuna de les situacions descrites amb anterioritat, la professionalitat de l'intèrpret, juntament amb les seves qualitats, que van molt més enllà del coneixement dels idiomes amb què treballa, són les claus de l'èxit.

En el cas de l'intèrpret d'enllaç, no només ha de dominar de manera impecable els idiomes amb els quals treballa, sinó que ha de conèixer àmpliament l'àmbit i la terminologia concretes, ser flexible, tenir capacitat de reacció i una excel·lent concentració.

Quan ens referim a l'intèrpret de fira, novament, a més del coneixement profund dels idiomes amb què treballa, ha de conèixer els productes i els serveis de l'empresa a la qual representa. Al final, després de la comunicació fluida, hi ha la intenció de captar nous clients.

Pel que fa a la interpretació consecutiva, en què l'intèrpret tradueix el que ha dit l'interlocutor en acabar el seu discurs, la capacitat d'escolta i de resum estan fora de qualsevol dubte. Si bé aquest tipus d'interpretació ha estat àmpliament substituïda per la interpretació simultània, encara es realitzen congressos o actes locals en què es prefereix la figura de l'intèrpret consecutiu. Per què? Perquè en formats petits, el client busca la proximitat, percebre la professionalitat. En aquest sentit, en àmbits més institucionals, la figura de l'intèrpret consecutiu (que només pot equiparar-se a la del simultani) ha d’escenificar, actuar segons dicta el protocol, conèixer la importància dels representants, ser capaç de rectificar fins i tot si l'interlocutor comet algun error, és a dir, controlar l'esdeveniment que s'està traduint i dur-lo a l’èxit.

De la mateixa manera, la interpretació xiuxiuejada o chuchotage (una modalitat d'interpretació simultània) en la qual l'intèrpret està assegut en tot moment al costat del client i li va xiuxiuejant a cau d'orella la traducció al seu idioma, ofereix la possibilitat de treure el màxim profit d’una reunió, visita o assistència a petits seminaris sense que la resta d'assistents se sentin afectats per aquesta interpretació.

De totes les modalitats d'interpretació, val la pena fer un esment especial a la interpretació simultània, en la qual el missatge traduït és l'actor principal i en la qual l'error no és admissible, per tractar-se d’un producte immediat, en directe. Aquesta simultaneïtat només és possible de la mà de grans professionals, amb un dilatat itinerari en la matèria; intèrprets amb passió per la seva feina i amb una veritable voluntat de comunicació.

En conclusió

Avui en dia, en un món cada vegada més globalitzat, valorem la proximitat que ens confereix un missatge en el nostre idioma. En el món dels negocis, volem estar segurs que el nostre producte s'entén i que som capaços de transmetre el seu valor amb tot rigor. Per això la figura de l'intèrpret és una peça clau en el desenvolupament del nostre negoci, per garantir una comunicació fluida, immediata, professional i adaptada a totes les circumstàncies de l'empresa.