4 elements claus per afrontar nous mercats

Són prou multilingües les empreses a Catalunya?

“Cada any, milers d’empreses europees desaprofiten oportunitats comercials i perden contractes per no comptar amb competències interculturals i coneixements d’idiomes.”

Hi ha quatre elements de la gestió lingüística relacionats amb uns resultats d’exportació satisfactoris:

  1. Tenir una estratègia lingüística.
  2. Respondre en l’idioma del client.
  3. Contractació lingüística competent.
  4. Utilitzar facultatius en traducció i interpretació.

1-Estratègies de comunicació lingüística

Una planificació prèvia o unes normes que indiquin com actuar enfront de les diferències lingüístiques és un pas prioritari abans d’afrontar nous mercats. Tot i això, segons un estudi realitzat per ELAN, només el 37,8 % de les empreses disposen d’estratègia formal de comunicació.

2- Respondre en l’idioma del client és la clau.

Comunicacions externes:

Respondre en l’idioma del client és el criteri compartit per gairebé la totalitat de les empreses. El català i el castellà són les llengües més utilitzades en la regió de Catalunya en la relació amb els clients i un poc més de la meitat compta amb documentació en l‘idioma del client. Malgrat tot, encara hi ha empreses que actuen a l’estranger que no tenen la seva pàgina web en anglès. És clau ser conscient que respondre en l‘idioma del client és molt més que un simple formalisme.

3- El multilingüisme del personal

La capacitació lingüística:

La pràctica totalitat de las empreses afirmen que compten amb personal capacitat per emprar amb desimboltura el català i el castellà. Tot i això, moltes empreses no compten amb un registre de coneixements lingüístics del personal.

Sembla que hi ha una confiança excessiva en l‘autosuficiència de l’anglès com a llengua franca internacional, mentre que els països anglòfons afirmen que“English is not enough”.

4 -Ús de traductors:

Juntament amb l’anglès, el francès i la resta de llengües comuns europees, creix la demanda de traducció en les llengües dels mercats emergents. Cal parar atenció a altres llengües dels mercats principals (francès, alemany, portuguès, italià, rus, xinès, japonès) i dels nous mercats emergents, que poden convertir-se en un factor competitiu de gran importància.

Nous mercats. Noves competències lingüístiques i culturals

Per comercialitzar en nous mercats s’ha de tenir present que aquests exigeixen noves competències lingüístiques i culturals. A més, cal formar-se adequadament pel que fa a les qüestions culturals internacionals.

 “És necessari sensibilitzar les empreses de la importància de les competències interculturals i facilitar-ne formació en aquest camp, i no únicament un servei de traducció o interpretació”.

Per a més informació podeu consultar www.aadimatiq.com.

 

 

 

 

 

Fonts:web de la Comissió Europea sobre les llengües en el món econòmic: http://ec.europa.eu/education/languages/languages-meanbusiness/doc1460_es.htm , ELAN.cat.